Arazi Yatırımı

Arazi yatırımı yapılırken, bölgenin gelişme trendi, gelişme hızı, topografik yapısı, bölgenin ulaşım olanakları, alt ve üst yapı yatırımlarının durumu, üst ölçekli planlarda yer aldığı lejantın özellikleri, tahmini bekleme süresi ve kazanç potansiyelleri, vb. kriterler analiz edilir. Tüm bu kriterler değerlendirildikten sonra karar verilir.

Firmamız üst ölçekli planlarda kentsel gelişme alanı sınırları içerisinde kalan bölgelerde arazi alımı yaparak, alt ölçekli planlar onanıp satın alınan arazi arsa vasfına dönüşünceye kadar süreci takip etmektedir.