Arsa ve Yapı Kooperatif Oluşumu ve Yönetimi

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa göre; Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.
 
THC olarak kurumsallaşmaya ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem gereği tüm iş ve işlemlerinde kalite yönetim prosedürlerini oluşturmaya ve geliştirmeye devam ederek sağlam temeller üzerinde oturtulmuş bir büyüme hedef alınmıştır.
 
Ülkemizde en yaygın kurulan kooperatifler, arsa ve yapı kooperatifleridir. Arsa ve/veya yapı kooperatifi kurmak amacıyla, öncelikle en az 7 (Yedi) ortak ve kanuna uygun bir ana sözleşme gereklidir. Gerek arsa gerekse de konut edinmek amacıyla bir araya gelen yatırımcıların öncelikli amacı, bütçelerine ve ihtiyaçlarına uygun bir imar parseli bulmak ve satın almaktadır.
 
THC Gayrimenkul Geliştirme olarak, İzmir ili sınırlarında arsa ve konut edinmeyi amaçlayan yatırımcıları organize ederek kooperatif kurmayı, ihtiyaç ve bütçeye uygun bir arsa satın almalarını sağlayarak inşai tüm faaliyetleri üstlenmeyi hedeflemektedir. Firmamız, hukuki danışmanları, mali danışmanları ve teknik danışmanları ile profesyonelliği üst seviyede tutmaktadır.