Arsa Yatırımı

Arsa yatırımı yapılırken, bölgenin alt ve üst yapı durumu, parselin yapılaşma koşulları, geometrisi, yola olan cephesi, bölgenin gayrimenkul ihtiyaçları ile arz-talep durumu, vb. kriterler analiz edilir. Tüm bu kriterler değerlendirildikten sonra karar verilir.

Firmamız vizyon ve misyonu doğrultusunda, gelecekte prim potansiyeli yüksek olduğu analiz edilen veya düzenleme sahası içerisinde yer alan veya hisseli mülkiyete sahip olan arsalara yatırım yaparak yüksek kazanç elde etmeyi amaçlamaktadır. Özellikle düzenleme sahasında yer alan arsalarda uygulama işlemlerinin yürütülme ve yönetimini üslenerek, düzenleme sahası içinde kalan tüm arsa sahiplerine olumlu katkı yapmayı ilke edinmiştir. Ayrıca, hisseli mülkiyete sahip olan ve hissedarları arasında uzlaşma sağlanamayan değerli parsellerde değerinin altında bir bedelle hisse satın alarak da yatırım yapmaktadır.