İlkelerimiz

Kalite İlkelerimiz

  • İş bütçesi dahilinde en dayanıklı malzemeleri titiz bir işçilik ile imalata dönüştürmek.
  • İmalat süreci ve sonrasında inşaat atıklarını sınıflandırarak çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüşüme dahil etmek.

Yönetim İlkelerimiz

  • Öncelikle tüm ortaklarımıza ve etkileşimde bulunduğumuz kişilere karşı sahip olduğumuz sorumluluk ve haklarımızı her daim hatırlayarak iş yapmak.
  • Pay sahiplerimiz ve iş ortaklarımızın adil muamele görmelerini sağlamak.
  • Pay sahiplerimiz ve iş ortaklarımızın tüm bilgi ve belgelere ulaşabilmelerini sağlamak.
  • Etkin kurumsal yönetim çerçevesi oluşturmak.
  • Kurumsallaşmaya ağırlık vererek iş prosedürleri standartını sürdürmek.

Etik İlkelerimiz

  • İş ahlakımızı ticari kaygılarımızın üzerinde tutarak üstlendiğimiz işleri zamanında, istenen kalitede ve teknik yeterlilikte teslim etmek.
  • Müşteri beklentilerini iyi analiz ederek optimum çözümleri sunmak.