Risk ve Değer Tespit Çalışmaları

6306 Sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların tespitini, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi” verilen kuruluşlar gerçekleştirebilmektedir. İzmir ilinde yerleşik bulunan ve yetkilendirilen kurum ve kuruluşların listesi, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır.

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin “Riskli Yapıların Bulunduğu Parsellerde, Riskli Alanlarda Ve Rezerv Yapı Alanlarında Yapılacak Uygulamalar” başlıklı 15.maddesi uyarınca, anlaşma sağlanamayan maliklere ait taşınmazların değeri Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir. Bu kuruluşların güncel listesi, Sermaye Piyasası Kurulu resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır.